Szablony artykułów

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (
CPV 85121200-5).

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. Profesora Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

Zarządzenie nr 11/2021

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 25 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc