Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (
CPV 85121200-5).

Symbol: KO-10/2/ANESTEZ/2022   

Podstawa prawna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy z siedzibą w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń  zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych:

Oferta na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju. Nie otwierać przed dniem 30 października 2023 r. godz. 1200.”

 

w terminie do 30 października 2023 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Dyrekcji Oddziału Terenowego Instytutu w budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie w godz. 700 do 1400  (oprócz sobót, niedzieli świąt). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju w Budynku Administracji, pok. 103, codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 700 do 1400 lub pobrać ze strony internetowej: www.igrabka.edu.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest pani mgr Bogusława Majchrowicz, nr tel. (18) 2676060 wew. 317, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 października 2023 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).

 

Materiały konkursowe:

  1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – Załącznik nr 1
  2. Oferta – Załącznik nr 2
  3. Projekt Umowy – Załącznik nr 3
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowychZałącznik nr 4
  5. Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 5
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 362.72 KB Pękala Anna
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert pdf 1.39 MB Pękala Anna
Załącznik nr 2 Oferta pdf 440.30 KB Pękala Anna
Załącznik nr 3 Projekt umowy pdf 1.61 MB Pękala Anna
Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pdf 238.97 KB Pękala Anna
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych pdf 319.05 KB Pękala Anna
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert pdf 188.23 KB Pękala Anna
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 październik 2023 10:56 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 10:57 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 10:57 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 luty 2024 09:03 Pękala Anna