Władze

Dyrektor: mgr Maria Dunaj
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Logistycznych: vacat
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Naukowych: prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Pielęgniarka Naczelna: dr hab. n. med. Lucyna Tomaszek
Główny Księgowy: mgr Maciej Witwicki

 

Komórki działalności podstawowej oraz samodzielne stanowiska

Klinika Alergologii i Pneumonologii: prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa - Kierownik Kliniki

 • Oddział Kliniczny I
 • Oddział Kliniczny II
 • Gabinet Diagnostyczny
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Gabinet Aerozoterapii i Fizykoterapii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej: dr n. med. Maciej Maciaszczyk - Kierownik Kliniki

 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej: lek. med. Dariusz Ligarski - Ordynator Oddziału
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy: prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek - Kierownik Kliniki

 • Oddział Pneumonologii: lek. med. Maria Stawowy - Ordynator Oddziału

Klinika Pneumonologii: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. Instytutu - Kierownik Kliniki

Oddział Laryngologii Opieki Krótkoterminowej: lek. med. Magdalena Król - Ordynator Oddziału

 • Oddział Laryngologii
 • Gabinet Audiologiczny

Zakład Rehabilitacji: mgr Artur Leżański - Kierownik Zakładu

 • Pawilon Gimnastyki Leczniczej
 • Hala Sportowo-Rehabilitacyjna
 • Zespół Rehabilitantów i Fizjoterapeutów

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Zakładu

 • Pracownia Analityki Medycznej: mgr Mateusz Kuc - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Immunologii: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Mikrobiologii: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Patomorfologii: lek. med. Barbara Romanek-Skuza - Starszy asystent lekarz

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: vacat

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Elektrokardiografii
 • Pracownia Tomografii Komputerowej

Samodzielna Pracownia Endoskopii: dr n. med. Andrzej Pogorzelski - Kierownik Pracowni

 • Pracownia Bronchologiczna

Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego: lek. med. Karolina Gwoździewicz - Kierownik Zakładu

 • Pracownia Fizjologii i Patologii
 • Pracownia Ergospirometrii
 • Pracownia Polisomnografii

Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne: vacat

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Pneumonologiczna
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Rehabilitacyjna

Apteka Szpitalna: mgr Piotr Maciejewski - Kierownik Apteki

Pracownia Psychologii: mgr Laura Rudawska-Guzik - Młodszy asystent psychologii

Izba Przyjęć - Rejestracja ogólna i do Specjalistycznych Poradni Przyklinicznych: vacat

Centralna Sterylizatornia: mgr Sylwia Miśkowiec - Kierownik

Pielęgniarka Epidemiologiczna: mgr Bożena Pustułka - Starszy specjalista ds. epidemiologii

Dział Planowania Badań i Informacji Naukowej: mgr Anna Pękala - Starszy specjalista

Biblioteka Naukowa: vacat

 

Komórki działalności pomocniczej oraz samodzielne stanowiska

Dział Księgowości Finansowej: mgr Maciej Witwicki - Główny Księgowy

 • Sekcja Płac - mgr Hanna Węgrzynek - Kierownik Sekcji
 • Sekcja Inwentaryzacji i Księgowości Materiałowej

Dział Spraw Pracowniczych: mgr Bogusława Majchrowicz - Kierownik Działu

Dział Współpracy z NFZ: mgr Izabela Kapustianyk - Kierownik Działu

Inspektor Ochrony Danych: mgr Jan Śmieszek

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością: Anna Pasik

Radca Prawny: mgr Jan Kołodziej

Specjalista ds. Kosztów: mgr Jan Śmieszek

Dział Informatyki: dr n. tech. Wojciech Latawiec - Kierownik Działu

Kapelan: Ks. Marek Zemła

Dział Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej: Elżbieta Duda - Starszy statystyk medyczny

Dział Administracyjno-Eksploatacyjny: mgr inż. Marek Ziemianin - Kierownik Działu

Dział Zamówień Publicznych: mgr Ewa Maczuga-Kokoszka - Kierownik Działu

Dział Żywienia: Bogusława Świder - Kierownik Działu

 • Kuchnia Centralna
 • Kuchnia Mleczna
 • Magazyn Żywnościowy

Dział Zaopatrzenia: Jan Kowalczyk - Starszy zaopatrzeniowiec - magazynier

 • Magazyn Materiałowy

Pralnia: Ewa Łabuz - Koordynator

Stanowisko ds. BHP: mgr Justyna Waresiak - Specjalista ds. BHP

Inspektor ds. obrony cywilnej i obronnych: Magdalena Bala-Pawłowska

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: vacat

Archiwum Zakładowe: mgr Barbara Słuszkiewicz

Stan na dzień 01.05.2022r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Schemat organizacyjny IG Rabka pdf 154.34 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 17 lipiec 2021 18:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 lipiec 2021 18:23 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:18 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 kwiecień 2022 14:21 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 29 lipiec 2022 08:53 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 lipiec 2022 08:54 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:44 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:47 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:47 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:48 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:49 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:51 Super User