Władze

Dyrektor: mgr Maria Dunaj
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Logistycznych: vacat
Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Naukowych: prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Pielęgniarka Naczelna: dr hab. n. med. Lucyna Tomaszek
Główny Księgowy: mgr Maciej Witwicki

 

Komórki działalności podstawowej oraz samodzielne stanowiska

Klinika Alergologii i Pneumonologii: dr hab. n. med. Łukasz Błażowski

 • Oddział Alergologii
 • Gabinet Aerozoterapii i Fizykoterapii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej: dr n. med. Maciej Maciaszczyk - Kierownik Kliniki

 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej: lek. med. Dariusz Ligarski - Ordynator Oddziału
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy: prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek - Kierownik Kliniki

 • Oddział Pneumonologii: lek. med. Maria Stawowy - Ordynator Oddziału

Oddział Laryngologii Opieki Krótkoterminowej: vacat

 • Oddział Laryngologii
 • Gabinet Audiologiczny

Zakład Rehabilitacji: mgr Artur Leżański - Kierownik Zakładu

 • Pawilon Gimnastyki Leczniczej
 • Hala Sportowo-Rehabilitacyjna
 • Zespół Rehabilitantów i Fizjoterapeutów

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Zakładu

 • Pracownia Analityki Medycznej: mgr Mateusz Kuc - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Immunologii: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Mikrobiologii: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Patomorfologii: lek. med. Barbara Romanek-Skuza - Starszy asystent lekarz

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: vacat

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Elektrokardiografii
 • Pracownia Tomografii Komputerowej

Samodzielna Pracownia Endoskopii: dr n. med. Andrzej Pogorzelski - Kierownik Pracowni

Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego: lek. med. Karolina Gwoździewicz - Kierownik Zakładu

 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Samodzielna Pracownia Polisomnografii

Zespół Poradni Specjalistycznych: vacat

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Pneumonologiczna
 • Poradnia Pneumonologiczna dla dzieci
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Rehabilitacyjna

Apteka Szpitalna: mgr Piotr Maciejewski - Kierownik Apteki

Pracownia Psychologii: mgr Laura Rudawska-Guzik - Młodszy asystent psychologii

Izba Przyjęć i Rejestracja Pacjentów: vacat

Centralna Sterylizatornia: mgr Sylwia Miśkowiec - Kierownik

Pielęgniarka Epidemiologiczna: mgr Bożena Pustułka - Starszy specjalista ds. epidemiologii

Dział Planowania Badań i Informacji Naukowej: mgr Anna Pękala - Starszy specjalista

Biblioteka Naukowa: vacat

 

Komórki działalności pomocniczej oraz samodzielne stanowiska

Dział Księgowości Finansowej: mgr Maciej Witwicki - Główny Księgowy

 • Sekcja Płac - mgr Hanna Węgrzynek - Kierownik Sekcji
 • Sekcja Inwentaryzacji i Księgowości Materiałowej

Dział Spraw Pracowniczych: mgr Bogusława Majchrowicz - Kierownik Działu

Dział Współpracy z NFZ: mgr Izabela Kapustianyk - Kierownik Działu

Inspektor Ochrony Danych: mgr Jan Śmieszek

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością: mgr Anna Pasik

Radca Prawny: mgr Jan Kołodziej

Specjalista ds. Kosztów: mgr Jan Śmieszek

Dział Informatyki: dr n. tech. Wojciech Latawiec - Kierownik Działu

Kapelan: Ks. Marek Zemła

Dział Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej: Elżbieta Duda - Starszy statystyk medyczny

Dział Administracyjno-Eksploatacyjny: mgr inż. Marek Ziemianin - Kierownik Działu

Dział Zamówień Publicznych: mgr Ewa Maczuga-Kokoszka - Kierownik Działu

Dział Żywienia: Bogusława Świder - Kierownik Działu

 • Kuchnia Centralna
 • Kuchnia Mleczna
 • Magazyn Żywnościowy

Dział Zaopatrzenia: Jan Kowalczyk - Starszy zaopatrzeniowiec - magazynier

 • Magazyn Materiałowy

Pralnia: Ewa Łabuz - Koordynator

Stanowisko ds. BHP: mgr Justyna Waresiak - Specjalista ds. BHP

Inspektor ds. obrony cywilnej i obronnych: Magdalena Bala-Pawłowska

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: vacat

Archiwum Zakładowe: mgr Barbara Słuszkiewicz

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Schemat organizacyjny pdf 300.37 KB Pękala Anna
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 17 lipiec 2021 18:22 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 17 lipiec 2021 18:23 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 14:18 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 kwiecień 2022 14:21 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 29 lipiec 2022 08:53 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 lipiec 2022 08:54 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:44 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:47 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:47 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:48 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:49 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 13:51 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 21:07 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2024 11:11 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2024 11:12 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2024 11:21 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2024 11:22 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 02 styczeń 2024 19:51 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 09:37 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 14:32 Pękala Anna