Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju
ul. Profesora Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

Symbol: KO-2/ALERG/CHOROBY PŁUC/PEDIAT/2023

Podstawa prawna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy z siedzibą w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Profesora Rudnika 3B, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych:

Oferta na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii / chorób płuc / chorób płuc dzieci / pediatrii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju. Nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2024 r. godz. 1215.”

w terminie do 25 stycznia 2024 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Dyrekcji Oddziału Terenowego Instytutu w budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie w godz. 700 do 1400  (oprócz sobót, niedziel i świąt). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju w Budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 700 do 1400 lub pobrać ze strony internetowej: www.igrabka.edu.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest pani mgr Bogusława Majchrowicz, nr tel. (18) 2676060 wew. 317, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 1215 w Sali Konferencyjnej w budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, ul. Profesora Rudnika 3B.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).

   

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO

INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU

mgr Maria Dunaj

 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie ofert pdf 339.87 KB Pękala Anna
Załącznik nr 1 - SWKO pdf 1.37 MB Pękala Anna
Załącznik nr 2 - Oferta pdf 426.10 KB Pękala Anna
Załącznik nr 3 - Projekt umowy pdf 1.58 MB Pękala Anna
Załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pdf 217.08 KB Pękala Anna
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna pdf 294.06 KB Pękala Anna
Informacja o zmianie terminu konkursu pdf 205.86 KB Pękala Anna
Zmiana terminu nadsyłania ofert pdf 203.92 KB Pękala Anna
Ogłoszenie o trzeciej zmianie terminu konkursu ofert pdf 334.24 KB Pękala Anna
Ogłoszenie o czwartej zmianie terminu konkursu ofert pdf 216.33 KB Pękala Anna
Ogłoszenie o piątej zmianie terminu konkursu ofert pdf 228.03 KB Pękala Anna
Ogłoszenie o szóstej zmianie terminu konkursu ofert pdf 219.82 KB Pękala Anna
Ogłoszenie o siódmej zmianie terminu konkursu ofert pdf 226.39 KB Pękala Anna
Rozstrzygnięcie konkursu pdf 306.77 KB Pękala Anna
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2023 14:25 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 maj 2023 14:26 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 maj 2023 14:31 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 13:33 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 czerwiec 2023 13:32 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 czerwiec 2023 13:43 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 lipiec 2023 16:28 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 16:30 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 sierpień 2023 14:19 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2023 14:20 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 wrzesień 2023 14:35 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 14:36 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 październik 2023 09:32 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 13 październik 2023 09:33 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 październik 2023 09:34 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 listopad 2023 18:59 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2023 19:01 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 styczeń 2024 14:10 Pękala Anna