Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu radiologicznego w ramach realizacji Projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój” - ZP-271-1/PN1/12

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

24Tab - RTG

25_Tab_T_TK-1

RTG_TK - WENTYLACJA - KLIMATYZACJA

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

Odwołanie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja