Archiwalna strona BIP Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników.


Aktualna strony dostępna jest pod adresem:  https://bip.igrabka.edu.pl/

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W ODDZIALE TERENOWYM INSTYTUTU

 1. Korespondencja przychodząca do Oddziału Terenowego Instytutu rejestrowana jest w Sekretariacie Administracyjnym, przedkładana do wglądu Dyrektorowi Oddziału Terenowego, a następnie rozdzielana zgodnie z dekretacją, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
 2. Skargi i wnioski pacjentów rozpatruje Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa powierza wyznaczonym pracownikom.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ PACJENTÓW ODDZIAŁU TERENOWEGO INSTYTUTU

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie do Książek skarg i wniosków lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. Miejsce składania skarg i wniosków:
  1. Ordynator/Kierownik jednostki/komórki organizacyjnej w godzinach pracy Ordynatora/Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej. Księga skarg i wniosków znajduje się:
   • w oddziałach u Pielęgniarki Oddziałowej,
   • w pozostałych jednostkach/komórkach organizacyjnych u Kierownika.
  2. Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa - skargę lub wniosek można złożyć osobiście w godzinach pracy Sekretariatu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:35.
  3. Dyrektor Oddziału Terenowego:
   • skargę lub wniosek można złożyć 24h/dobę pod numerem faxu (18) 26 760 69 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@igrabka.edu.pl

Ponadto w sprawie skarg i wniosków, przyjmuje w każdy poniedziałek: Dyrektor Oddziału Terenowego w godz. 10:00 - 12:00 oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ds. Lecznictwa w godz. 11:00-13:00.

Jednocześnie informujemy, że skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.