Zarządzenie nr 06/2022 Dyrektora IGiChP w Warszawie w sprawie Zmiany Regulaminu organizacyjnego IGiChP

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego IGiChP / zarządzenie nr 06/2022 z dn. 23.03.2022 r.

Wprowadzono; 23.03.2022, A. Pękala

--------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora IGiChP w Warszawie w sprawie Zmiany Regulaminu organizacyjnego IGiChP

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego IGiChP / zarządzenie nr 29/2021 z dn. 20.12.2021r.

Załącznik nr 2 Cennik świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez IGiChP w Warszawie dla osób nieposiadających prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Wprowadzono; 20.12.2021, A. Pękala

--------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora IGiChP w Warszawie w sprawie Zmiany Regulaminu organizacyjnego IGiChP

--------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora IGiChP w Warszawie w sprawie Zmiany Regulaminu organizacyjnego IGiChP

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2021 - Cennik

--------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 49/2020 Dyrektora IGiChP w Warszawie w sprawie Zmiany Regulaminu organizacyjnego IGiChP

  Schemat organizacyjny Warszawa

  Schemat organizacyjny OT Rabka-Zdrój

--------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora IGiChP w Warszawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego IGiChP

  Regulamin organizacyjny IGiChP OT w Rabce-Zdroju

  Schemat organizacyjny OT w Rabce-Zdroju

--------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora IGiChP w Warszawie

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020 - Schemat organizacyjny Warszawa

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020 - Schemat organizacyjny OT Rabka-Zdrój

  Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2020 - Cennik

--------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 44/2018 Dyrektora IGiChP w Warszawie

Zarządzenie nr 32/2018 Dyrektora IGiChP w Warszawie

Schemat organizacyjny Warszawa Rabka

Regulaminu OT w Rabce-Zdroju

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora IGiChP w Warszawie

----------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora IGiChP w Warszawie

Tekst Regulaminu organizacyjnego - część dotycząca IGiChP w Warszawie

Schemat organizacyjny IGiChP w Warszawie

Tekst Regulaminu organizacyjnego - część dotycząca IGiChP OT w Rabce-Zdrój

Schemat organizacyjny IGiChP OT w Rabce-Zdrój