Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

centrala: 18 267 60 60 do 68

faks: 18 267 60 69

www.igrabka.edu.pl

Adres elektronicznej skrzynka podawcza: /igrabka/SrytkaESP