Archiwalna strona BIP Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników.


Aktualna strony dostępna jest pod adresem:  https://bip.igrabka.edu.pl/

  1. Rejestr postępowań o zamówienie publiczne
  2. Rejestr zarządzeń Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu
  3. Rejestr kontroli zewnętrznych
  4. Rejestr skarg i wniosków