OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju ul. Profesora Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój tel. (18) 2676060; fax (18) 2676069

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju (CPV 85121200-5).

Symbol: KO-3/ALERG/2024

Podstawa prawna:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy z siedzibą w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie alergologii, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych:

Oferta na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju.
 Nie otwierać przed dniem 25 kwietnia 2024
r. godz. 1200.”

w terminie do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Dyrekcji Oddziału Terenowego Instytutu w budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie w godz. 700 do 1400  (oprócz sobót, niedziel i świąt). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju w Budynku Administracji, pok. nr 103, codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 700 do 1400 lub pobrać ze strony internetowej: www.igrabka.edu.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest pani mgr Bogusława Majchrowicz, nr tel. (18) 2676060 wew. 317, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w budynku MODRZEW (Paw. X) Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, ul. Profesora Rudnika 3B.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).

 

Materiały konkursowe:

  1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Załącznik nr 1
  2. Oferta - Załącznik nr 2
  3. Projekt Umowy - Załącznik nr 3
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 4
  5. Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 5
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie ofert pdf 348.54 KB Pękala Anna
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Załącznik nr 1 pdf 1.40 MB Pękala Anna
Oferta - Załącznik nr 2 pdf 436.75 KB Pękala Anna
Projekt Umowy - Załącznik nr 3 pdf 1.67 MB Pękala Anna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 4 pdf 233.33 KB Pękala Anna
Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 5 pdf 303.16 KB Pękala Anna
Rozstrzygnięcie Konkursu ofert pdf 185.33 KB Dziki Krzysztof
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 kwiecień 2024 13:32 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 13:33 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 13:33 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 13:39 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 13:41 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 13:46 Pękala Anna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 kwiecień 2024 13:37 Dziki Krzysztof