Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo!


Oddział Terenowy Instytutu zwraca się z prośbą o zainteresowanie naszym zamówieniem i przygotowanie oferty cenowej pn.: „Dostawa warzyw i owoców sezonowych”.