Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 06/2022

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Zarządzenie nr 11/2021

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 18 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Zarządzenie nr 29/2021

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 20 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Zarządzenie nr 7/2021

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc