Zarządzenie nr 29/2021

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 20 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc