Zarządzenie nr 10/2020

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc