Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 32/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r/ w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc