Zarządzenie nr 06/2022

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc