Zarządzenie nr 7/2021

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc