Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 32/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r/ w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Zarządzenie nr 44/2018

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 32/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc


Zarządzenie nr 32/2018

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc


Zarządzenie nr 10/2018

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Zarządzenie nr 36/2017

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc