Zarządzenie nr 11/2021

Dyrektora
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
z dnia 18 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego z zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 29 lipiec 2022 12:09 Super User