Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju oferuje wynajem lokali użytkowych mieszczących się w centrum uzdrowiska, na terenie Rabki-Zdroju, ul. Profesora Jana Rudnika 3B, w budynku Pawilon VIII – Szkoła, znajdującego się na działkach  nr ewid. 4252/2, 4253/2, 4255 i 4254/3, stanowiącego własność tut. Instytutu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta NS2L/00029380/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, lokale znajdują się w  strefie „A”,  w terenach lecznictwa uzdrowiskowego, przeznaczonych dla:

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektów i urządzeń o funkcji pomocniczej dla lecznictwa uzdrowiskowego z zakresu oświaty, kultury, sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami,

utrzymania istniejących obiektów usługowych i mieszkaniowych.

Przedmiotem najmu są pomieszczenia o łącznej powierzchni 677 m2 usytuowane w południowo-wschodnim skrzydle w/wym. budynku z osobnym z wejściem od strony południowej.

Oferowaną na wynajęcie nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym po numerem tel.: 18 26 76 155.

Informacji na temat wynajmu udziela: Dział Administracyjno-Eksploatacyjny, Sekretariat Administracji -  tel. 18 26 76 155

Oferty dot. najmu prosimy składać w  sekretariacie Budynku Administracji (pokój 103) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B.