Dyrektor Oddziału Terenowego: mgr Maria Dunaj 

telefon: 18 26 76 155

faks: 18 26 76 069

e-mail: poczta@igrabka.edu.pl

 

Dyrektor ds. Lecznictwa: dr n. med. Joachim Buchwald

telefon: 18 26 77 891

faks: 18 26 76 212

e-mail: jbuchwald@igrabka.edu.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Logistycznych:

telefon:

faks:

e-mail:

 

Główny Księgowy: mgr Maciej Witwicki

telefon: 18 26 76 060 wew. 233

faks: 18 26 76 069

e-mail: mwitwicki@igrabka.edu.pl