Dyrektor Oddziału Terenowego: mgr Maria Dunaj 

telefon: 18 26 76 155

faks: 18 26 76 069

e-mail: poczta@igrabka.edu.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Pogorzelski

telefon: 18 26 77 891

faks: 18 26 76 212

e-mail: apogorzelski@igrabka.edu.pl

 

Sekretarz Naukowy: dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP

telefon: 18 26 76 060 wew. 322

faks: 18 26 76 069

e-mail: hmazurek@igrabka.edu.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Logistycznych:

telefon:

faks:

e-mail:

 

Główny Księgowy: mgr Maciej Witwicki

telefon: 18 26 76 060 wew. 233

faks: 18 26 76 069

e-mail: mwitwicki@igrabka.edu.pl