Władze

Dyrektor: mgr Maria Dunaj

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Pogorzelski

Z-ca Dyrektora ds. Logistycznych: mgr Maria Dunaj

Główny Księgowy: mgr Maciej Witwicki

Sekretarz Naukowy: dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP

Pielęgniarka Naczelna: dr n. med. Lucyna Tomaszek

 

Komórki działalności podstawowej oraz samodzielne stanowiska

Klinika Alergologii i Pneumonologii: prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa - Kierownik Kliniki

 • Oddział Kliniczny I
 • Oddział Kliniczny II
 • Gabinet Diagnostyczny
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Gabinet Aerozoterapii i Fizykoterapii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej: vacat

 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego

Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy: dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP - Kierownik Kliniki

 • Oddział Niemowlęcy: lek. med. Maria Stawowy - Ordynator Oddziału
 • Oddział Pneumonologii

Klinika Pneumonologii: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP - Kierownik Kliniki

Oddział Laryngologii Opieki Krótkoterminowej: lek. med. Magdalena Król - Ordynator Oddziału

 • Oddział Laryngologii
 • Gabinet Audiologiczny

Zakład Rehabilitacji: mgr Artur Leżański - Kierownik Zakładu

 • Pawilon Gimnastyki Leczniczej
 • Hala Sportowo-Rehabilitacyjna
 • Zespół Rehabilitantów i Fizjoterapeutów

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Zakładu

 • Pracownia Analityki Medycznej: mgr Mateusz Kuc - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Immunologii: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Mikrobiologii: mgr Ewa Działek-Smętek - Kierownik Pracowni
 • Pracownia Patomorfologii: lek. med. Barbara Romanek-Skuza - Starszy asystent lekarz

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: lek. med. Tomasz Polewczyk

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Elektrokardiografii
 • Pracownia Tomografii Komputerowej

Samodzielna Pracownia Endoskopii: dr n. med. Andrzej Pogorzelski - Kierownik Pracowni

 • Pracownia Bronchologiczna

Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego: dr n. tech. Jakub Radliński

 • Pracownia Fizjologii i Patologii
 • Pracownia Ergospirometrii
 • Pracownia Polisomnografii

Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne

 • Poradnia Alegrologiczna
 • Poradnia Pneumonologiczna
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Rehabilitacyjna

Apteka Zakładowa: mgr Piotr Maciejewski - Kierownik

Pracownia Psychologii: mgr Laura Rudawska-Guzik - Młodszy asystent psychologii

Izba Przyjęć - Rejestracja ogólna i do Specjalistycznych Poradni Przyklinicznych: vacat

Centralna Sterylizatornia: mgr Sylwia Miśkowiec - Kierownik

Pielęgniarka Epidemiologiczna: mgr Bożena Pustułka - Starszy specjalista ds. epidemiologii

Dział Planowania Badań i Informacji Naukowej: mgr Anna Pękala - Starszy specjalista

Biblioteka Naukowa: vacat

 

Komórki działalności pomocniczej oraz samodzielne stanowiska

Dział Finansowo-Księgowy: mgr Maciej Witwicki - Główny Księgowy

 • Dział Księgowości Finansowej
 • Sekcja Płac - mgr Hanna Węgrzynek - Kierownik Sekcji
 • Sekcja Inwentaryzacji i Księgowości Materiałowej

Dział Spraw Pracowniczych: mgr Bogusława Majchrowicz - Kierownik Działu

Dział Współpracy z NFZ: mgr Izabela Kapustianyk - Kierownik Działu

Inspektor Ochrony Danych: mgr Jan Śmieszek

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością: vacat

Radca Prawny: mgr Jan Kołodziej

Specjalista ds. Kosztów: vacat

Dział Informatyki: dr n. tech. Wojciech Latawiec - Kierownik Działu

Kapelan: ks. mgr Andrzej Mieszczak

Dział Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej: Elżbieta Duda - Starszy statystyk medyczny

Dział Administracyjno-Eksploatacyjny: inż. Marek Ziemianin - Kierownik Działu

Dział Zamówień Publicznych: mgr Ewa Maczuga-Kokoszka - Kierownik Działu

Dział Żywienia: Bogusława Świder - Kierownik Działu

 • Kuchnia Centralna
 • Kuchnia Mleczna
 • Magazyn Żywnościowy

Dział Zaopatrzenia: Jan Kowalczyk - Starszy zaopatrzeniowiec - magazynier

 • Magazyn Materiałowy

Pralnia: Ewa Łabuz - Koordynator

Stanowisko ds. BHP: mgr Justyna Waresiak - Specjalista

Inspektor ds. obrony cywilnej i obronnych: Magdalena Bala - Pawłowska

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: vacat

Archiwum Zakładowe: mgr Barbara Słuszkiewicz

 

Załącznik: Schemat organizacyjny IG Rabka

Stan na dzień 01.01.2019r.