Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp - protokół z otwarcia ofert

 

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.09.2017r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wniosek Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Formularz oferty - zał. nr 1

Oświadczenia - zał. nr 2

Wykaz robót budowlanych - zał. nr 3

Wykaz osób - zał. nr 4

Przynależność do grupy kapitałowej - zał nr 5

 

 DOKUMENTACJA

     MODERNIZACJA ZAKŁADU REHABILITACJI

 

  • Architektura

 P.B opis1.pdf

 rys 1 sytuacja.pdf

 rys 2 rzut przyziemia.pdf

 rys 3 rzut parter.pdf

 rys 4 przekroje.pdf

 rys 5 elewacje.pdf

 rys 6 zest okien.pdf

 rys 7 zest drzwi.pdf

  • Instalacje elektryczne

 OPIS BASEN.pdf

 RYS NR 1.pdf

 RYS NR 2.pdf

 RYS NR 3.pdf

 RYS NR 4.pdf

 RYS NR 5.pdf

  • Instalacje sanitarne

 1.pdf

 2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

 decyzja Marek.pdf

 Decyzja Piotrek.pdf

 Izba MAREK kwiecień 2015 - wrzesień 2015.pdf

 Izba P. Serafin (marzec 2015 - luty 2016).pdf

 oswiadczenie.pdf

 opis techniczny.pdf

 spis_zawartosci_opracowania.pdf

 STR_TYT.pdf

  • Konstrukcja

  02 obliczenia rabka_marcin.pdf

 K01 597x1200.pdf

 rabka_ekspertyza_04ostdruk.pdf

  • Specyfikacje

  Specyfikacja techniczna technologii uzdatniania Rabka Zdrój.pdf

 Specyfikacja wentylacji 2.pdf

 SPECYFIKACJE BUDOWNA-ELEKTRYCZNA.pdf

  • Technologia basenowa

  Projekt Rabka Zdrój - OPIS.pdf

 TB_1.pdf

 TB_2.pdf

 TB_3.pdf

 TB_4.pdf

  • Karty katalogowe

 Filtr FILTREX Norm Plus.pdf

 Gejzer i leżanki.pdf

 Lampy AP-POOL.pdf

 Masaż boczny wodno-powietrzny.pdf

 Oświetlenie podwodne POWER LED.pdf

 Pompa Badu Resort.pdf

 Pompy perystaltyczne.pdf

 Przeciwprąd TAJFUN.pdf

 Rozmieszczenie sond poziomu.pdf

 Sterownik PCS.pdf

 Wymiennik ciepła.pdf

  • Przedmiar

  Rabka - basen1 .pdf

 Rabka - basen .pdf